27 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018
 ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΗΝ ΑΓΡΙΑΚΟΝΑ ΣΤΟ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΤΟΥ ΙΣΑΡΗ.
 ΠΕΡΙΠΑΤΗΤΕΣ:  ΣΟΥΛΑ ΛΑΜΠΡΟΥ, ΑΝΔΡΙΑΝΝΑ ΣΚΑΖΑ, ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΠΕΡΓΗΣ ΚΑΙ ΜΑΡΙΑ ΣΚΑΖΑ, ΝΙΚΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΙ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΑΚΑΛΗΣ.