ΝΙΚ ΣΙΩΡΗΣ

Στη δημοσίευση αυτή παρουσιάζεται το βιβλίο ντοκουμέντο του Νικολάου Αθανασίου Σιώρη που αφορά στiς οικογένειες, στα παρωνύμια (παρατσούκλια) κατοίκων, στα επαγγέλματα, στις Υπηρεσίες του Ίσαρη την χρονική περίοδο ετών 1937 έως 1940.

Ta xpóvia 1937 1940 1 1  Ta xpóvia 1937 1940 1 2

Ta xpóvia 1937 1940 1 3 Ta xpóvia 1937 1940 1 4

 

 

Ta xpóvia 1937 1940 1 5 Ta xpóvia 1937 1940 1 6

 

 

Ta xpóvia 1937 1940 1 7Ta xpóvia 1937 1940 1 8

 

 

Ta xpóvia 1937 1940 1 9 Ta xpóvia 1937 1940 1 10

 

 

Ta xpóvia 1937 1940 1 11 Ta xpóvia 1937 1940 1 12

 

 

Ta xpóvia 1937 1940 1 13

 

Ta xpóvia 1937 1940 1 14 Ta xpóvia 1937 1940 1 15

 

Ta xpóvia 1937 1940 1 16

 

 

 

Ta xpóvia 1937 1940 1 17 Ta xpóvia 1937 1940 1 18

 

 

 

Ta xpóvia 1937 1940 1 19 Ta xpóvia 1937 1940 1 20

Ta xpóvia 1937 1940 1 21Ta xpóvia 1937 1940 1 22

© 2017 by AID360 Limited Hong Kong. All rights reserved.