Με πρωτοβουλία του Συλλόγου Ισαραίων αλλά και των συγχωριανών μας αποκαταστάθηκε στο βαθμό που επιτρεπόταν το παλαιότερο επιτύμβιο οικογενειακού τάφου στο Κοιμητήριο του χωριού μας.

Λόγω της παλαιότητας του μνημείου αλλά και της θέσης του, περαιτέρω χειρισμοί κρίθηκαν ακατάλληλοι. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στους ανθρώπους του χωριού που πάσχισαν να επαναφέρουν το μνημείο στην αρχική του μορφή.

© 2017 by AID360 Limited Hong Kong. All rights reserved.