27 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018
 ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΗΝ ΑΓΡΙΑΚΟΝΑ ΣΤΟ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΤΟΥ ΙΣΑΡΗ.
 ΠΕΡΙΠΑΤΗΤΕΣ:  ΣΟΥΛΑ ΛΑΜΠΡΟΥ, ΑΝΔΡΙΑΝΝΑ ΣΚΑΖΑ, ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΠΕΡΓΗΣ ΚΑΙ ΜΑΡΙΑ ΣΚΑΖΑ, ΝΙΚΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΙ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΑΚΑΛΗΣ.
 
© 2017 by AID360 Limited Hong Kong. All rights reserved.